Onze missie

Onze missie is het samenbrengen van de praktijken voor fysiotherapie in Amsterdam om elkaar te verbinden, te informeren en te steunen in voornamelijk de periode van de zorgcontracteringen.

fysiotherapie-collectief-amsterdam

Soms zegt een foto meer dan duizend woorden.

Elkaar niet meer zien als concurrenten is erg belangrijk om open te staan voor informatie en elkaar informatie te verstrekken.

De informatie verstrekking houdt voornamelijk in het elkaar helpen en informeren over de zorgcontracten en hier mee om te gaan, te interpreteren en toe te passen op hun eigen situatie. Alle ins en outs worden besproken via de verschillende kanalen.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze wat ze doen qua tekenen van deze overeenkomsten. Hier wordt niet op gestuurd of geadviseerd. Elke praktijk dient zelf zijn / haar beslissing te nemen hier in.

Een steeds grotere groep fysiotherapeuten in Amsterdam zijn het niet meer eens met de aangeboden wurgcontracten van de zorgverzekeraars. De maat is vol!

Fysiotherapeuten willen tijd besteden aan hun patiënten. Wij komen in actie tegen administratieve druk, verplichte enquetes, de behandelindex, lage tarieven en wurgcontracten.

Doordat vele verschillende praktijken zijn aangesloten behelzen we een groot postcodegebied in Amsterdam zodat vele doelgroepen, wijken en buurten vertegenwoordigd zijn. Samen sterk!

Onze visie

Onze visie is dat de fysiotherapeuten in Amsterdam meer een collectief worden zodat er een makkelijk aanspreek punt komt voor huisartsen, KNGF en hopelijk in de toekomst ook voor zorgverzekeraars en gemeente. Elkaar helpen in moeilijke tijden en elkaar niet “doodconcurreren”. Zorgen dat ons vak, fysiotherapie, sterker op de kaart komt te staan in Amsterdam.
Doordat vele verschillende praktijken zijn aangesloten behelzen we een groot postcodegebied in Amsterdam zodat vele doelgroepen, wijken en buurten vertegenwoordigd zijn. #SAMENSTERK

Het is niet de bedoeling om een nieuw kwaliteitsregister te worden en nieuwe beroepsgroep. Het is alleen bedoeld voor fysiotherapiepraktijken gevestigd in Amsterdam. Op termijn hopen we een platform te ontwikkelen waarbij praktijken zich kunnen aanmelden. FCA, Fysiotherapie Collectief Amsterdam, zal dan een centraal aanspreekpunt worden voor de fysiotherapeuten in Amsterdam. Uit onderzoek van de APP (Amsterdams Paramedisch Platform) is gebleken dat fysiotherapie niet goed bekend staat bij andere zorgverleners in de wijk en gemeente.

Tevens is er veel onduidelijkheid over de financiering van fysiotherapie. Er zijn veel vormen hierin en de gemiddelde bewoner in Amsterdam (en in heel Nederland) gaat ervan uit dat alles maar vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
De FCA zal vooropstellen het behartigen van de belangen van de fysiotherapeuten bij onder andere gemeente, zorgverzekeraars en de gehele 1ste lijnszorg als ketenzorg.
Tevens zal de FCA een aanspreekpunt moeten worden voor de gemeente Amsterdam om allerlei nieuwe (gezondheids- en preventie-) projecten uit te rollen. Deze projecten worden gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Door de ontwikkeling van verschillende subgroepen, platformen binnen de verschillende landelijke regio’s zal de FCA ook een koppeling kunnen maken met de andere regionale platformen. Zo kan er landelijk ook gekeken worden naar een samenwerking.

Door de leden zullen er tijdens de bijeenkomsten agenda punten worden ingebracht en besproken.