Onze visie

“Fysiotherapie Collectief Amsterdam is een goed georganiseerde en erkende samenwerkingspartner in een veranderend zorglandschap voor derden en creëert een duurzame financiële positie.”

"FCA is de gesprekspartner voor stakeholders als het gaat om fysiotherapie in de stad Amsterdam!"

Fysiotherapie Collectief Amsterdam denkt graag mee in het veranderende zorglandschap.

Doordat vele verschillende praktijken zijn aangesloten behelzen we een groot postcodegebied in Amsterdam zodat vele doelgroepen, wijken en buurten vertegenwoordigd zijn. Samen sterk!

Onze missie

Onze missie is het vergroten van de organisatiegraad en de samenwerking van fysiotherapeuten in Amsterdam. Door ons sterk te organiseren worden we door stakeholders, collega’s en inwoners van Amsterdam als aanspreekpunt voor fysiotherapie gezien en kunnen er transmurale en interdisciplinaire samenwerkingen worden aan gegaan. We streven ernaar een duurzame positie te creëren in de totale zorg en een verbetering in onze financiële situatie. Wij willen in de huidige transities van veranderende financiering onze expertise op de juiste plek kunnen inbrengen en vinden het belangrijk een sterke gesprekspartner te worden voor de zorgverzekeraar en de gemeente, evenals zorgpartners in de eerste en tweede lijn, of de overkoepeling hiervan.

Hiermee zijn wij de schakel tussen het landelijke beleid en lokale initiatieven in de stad.
Voor leden van het collectief wordt het eenvoudig elkaar te vinden, te informeren, te communiceren en elkaars expertise in te schakelen waar wenselijk. De leden brengen gezamenlijke thema’s in kaart en werken deze uit.